Ce este un Certificat Energetic? Prin certificatul de performanta energetica se intelege documentul oficial, elaborat de un auditor energetic pentru cladiri ,atestat de catre organismele acreditate, care prezinta intr-un mod unitar, sintetic si standardizat, performanta energetica a cladirii. Un certificat de performanta energetica detaliaza caracteristicile constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia (incalzire, apa calda […]